RTZ ONLINE

RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA –  poziom podstawowy

SZKOLENIA  ONLINE

PROWADZĄCA: Agnieszka Hottowy

TERMINY do wyboru: 

29 czerwca – 2 lipca 2023

13-16 lipca 2023

24-27 sierpnia 2023

14-17 września 2023

GODZINY ZAJĘĆ (we wszystkich edycjach): we czwartek i piątek 16.30-20, w sobotę i niedzielę 10-16 (z godzinną przerwą obiadową około godziny 13.30)

ORGANIZATOR: Pracownia RTZ
ZAPISY: pracowniartz@gmail.com lub pod nr 503-094-897.

W miarę możliwości, przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego.

W przypadku pytań merytorycznych do trenerki, prosimy dzwonić pod numer telefonu: 600-618-576

TEMATYKA: Racjonalna Terapia Zachowania (oryg. Rational Behavior Therapy – twórca: Maxie C. Maultsby) to poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej o szerokim zastosowaniu – przydatny zarówno w psychoterapii, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej, jak i w pracy rozwojowej, w profilaktyce, coachingu czy np. w psychologii sportu. Nadaje się do pracy indywidualnej oraz grupowej.
RTZ wyróżnia się zestawem szczegółowo opracowanych technik samopomocowych (autoterapeutycznych), które pozwalają klientowi na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy poza gabinetem. W podstawowej formie są one przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży, mniej-więcej od okresu gimnazjalnego. U dzieci można stosować wybrane elementy, najlepiej w połączeniu z pracą z ich opiekunami; podobne zalecenia dotyczą osób z niepełnosprawnością umysłową.
W przypadku osób pracujących w różnych zawodach pomocowych (np. lekarze i inni pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, duchowni) program RTZ stosowany na sobie nie tylko przekłada się na komunikację z innymi ludźmi i jakość pracy, może też być skutecznym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.

Szkolenie RTZ  KURS PODSTAWOWY ma charakter teoretyczny (wykłady i dyskusje w grupie) oraz warsztatowy (praca indywidualna nad własnymi przekonaniami oraz praca w podgrupach lub na forum grupy). Zapraszamy zarówno osoby pracujące z innymi ludźmi, jak i zainteresowane własnym rozwojem. Prosimy wziąć pod uwagę, że szkolenie jest intensywne i obejmuje dużą ilość materiału; dla osób, które np. aktualnie przechodzą ostry kryzys psychiczny, korzystniejsze może okazać się wybranie innego terminu szkolenia.

Uczestnicy otrzymują dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych (ponad 400 stron), dzięki którym mogą przez dłuższy czas utrwalać i poszerzać wiedzę zdobytą na szkoleniu. Materiały dotyczą samej RTZ, jak i wybranych elementów metod, które łatwo można z RTZ łączyć – takich, jak np. klasyczna terapia poznawczo-behawioralna (CBT), Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT), inne podejścia „trzeciej fali” terapii behawioralnych (ACT, DBT), Terapia Simontonowska, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), terapia koherencji czy Komunikacja bez Przemocy Marshalla Rosenberga (NVC). Dodatkowe inspiracje dotyczące stosowania i wzbogacania technik RTZ można znaleźć w artykule trenerki Rekonsolidacja pamięci w praktyce RTZ. Osoby zainteresowane mogą również przeczytać artykuł trenerki na temat podobieństw i różnic między RTZ a NVC i pokrewnymi podejściami humanistycznymi.

Absolwentów szkolenia zainteresowanych większą ilością ćwiczeń w grupie, zapraszamy również na warsztaty doskonalące z Racjonalnej Terapii Zachowania.

LICZBA GODZIN: 20 godzin dydaktycznych (nie licząc przerw).

ZAŚWIADCZENIA: uczestnicy otrzymują na maila skan podpisanego przez trenerkę certyfikatu uczestnictwa (z zaznaczeniem ilości godzin), wystawianego przez Pracownię RTZ. Dyplom jest wysyłany w formacie pdf i nadaje się do wydrukowania.

W cenie 30 zł można zamówić również wysyłkę zaświadczenia papierowego (wysyłka listem zwykłym, w kopercie bąbelkowej z usztywnieniem). W takim wypadku prosimy o podanie w mailu adresu do wysyłki. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby przed wystawieniem dyplomów (czyli najpóźniej we wtorek po szkoleniu), ponieważ wydruki dyplomów przeznaczonych do wysyłki zamawiamy na grubszym papierze. W kwestii kosztów ewentualnej wysyłki zaświadczenia listem poleconym lub za granicę, prosimy o kontakt mailowy.

Na indywidualne zamówienie, w cenie 20 zł istnieje możliwość wystawienia dodatkowo dyplomu w języku angielskim (profesjonalne tłumaczenie wg wzoru stosowanego w krajach anglojęzycznych).

FORMA SZKOLENIA: platforma Zoom (uczestnicy otrzymują na około godzinę przed zajęciami przed zajęciami link do logowania i szczegółowe informacje; jeśli ktoś dotąd nie korzystał z platformy Zoom, przy logowaniu wymagana będzie bezpłatna rejestracja ). W miarę możliwości zachęcamy do udziału w szkoleniu z kamerą, szczególnie podczas ćwiczeń w podgrupach, nie jest to jednak warunek uczestnictwa.

KOSZT UCZESTNICTWA: 740 zł; studenci studiów dziennych – 580 zł (zniżka nie obejmuje uczestników innych rodzajów studiów, np. wieczorowych, podyplomowych itd.). Osoby kończące studia w semestrze letnim, mogą skorzystać ze zniżki do końca września.
Pełna rezerwacja miejsca następuje po zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym i wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200 zł. W razie nieobecności na szkoleniu, zaliczkę można wykorzystać w innym terminie. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem. W przypadku nadmiaru chętnych na szkolenie, niedokonanie opłaty w wymienionym terminie wiąże się z możliwością utraty miejsca na rzecz osoby z listy rezerwowej.

Dane do przelewu:
Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
ul. Czysta 35/12 43-100 Tychy
Nr konta: 50 1750 0012 0000 0000 3069 4465

Tytuł: szkolenie RTZ I online, data szkolenia, imię i nazwisko uczestnika

Uwaga: w przypadku, gdyby z przyczyn losowych szkolenie się nie odbyło, zaliczki i pozostałe wpłaty zostaną zwrócone.

FAKTURY: osoby, które będą chciały faktury, prosimy o podawanie danych do faktur przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.
Faktury są przesyłane uczestnikom na maila. Wysłanie wersji papierowej listem poleconym wiąże się z dopłatą do ceny szkolenia w wysokości 10 zł.
Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:
(w zależności od potrzeb uczestników, możliwa jest zmiana kolejności niektórych zagadnień)

Dzień I, czwartek, godziny 16.30-20 (4 h dydaktyczne + przerwa kawowa):
Wprowadzenie, kontrakt grupowy, program warsztatów,
Źródła i podstawowe cechy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ),
Model ABCD Emocji: podstawowy model liniowy i model cyrkularny,
ABCD Emocji – ćwiczenie z zastosowaniem formularza Racjonalnej Samoanalizy (RSA).

Dzień II, piątek, godziny 16.30-20 (4 h dydaktyczne + przerwa kawowa):
Rozróżnianie myśli i uczuć w RTZ,
Nazywanie emocji, kontrowersje wokół emocji podstawowych,
Koncepcja systemów regulacji emocji Paula Gilberta – możliwość zastosowania w RTZ,
Rozumienie motywacji w RTZ: łączenie perspektywy poznawczej i behawioralnej – wykład, dyskusja i ćwiczenie,
Spostrzeganie: mózg jest ślepy – wykład i ćwiczenie z zastosowaniem Testu Kamery w RTZ.

Dzień III, sobota, godziny: 10-16 (6 h dydaktycznych + przerwy: kawowa i obiadowa):
Tworzenie planu zmiany w RTZ (z zastosowaniem formularza RSA),
Ciąg dalszy badania motywacji do zmiany – ćwiczenie pisemne,
Licz się ze słowami: wpływ języka na nasze emocje i działania,
Radzenie sobie ze złością – ujęcie typowe dla RTZ,
13.30-14.30: przerwa obiadowa,
Pięć Zasad Zdrowego (= Racjonalnego) Myślenia: wykład i ćwiczenie (sprawdzanie własnych przekonań uczestników),
Racjonalna Samo-Analiza (RSA): domknięcie schematu.

Dzień IV, niedziela, godziny: 10-16 (6 h dydaktycznych + przerwy: kawowa i obiadowa):
Techniki ułatwiające generowanie zdrowych myśli i przekonań (inspiracje pochodzące z RTZ i innych podejść),
Utrwalanie efektów pracy z przekonaniami, praca z wyobraźnią (RWE – Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna),
Edukacja i re-edukacja emocjonalna: uczenie się i zmiana nawyków (model przyjęty w RTZ),
Dysonans poznawczo-emocjonalny, radzenie sobie z oporem w procesie zmiany,
Model stadiów zmiany (Prochaska i DiClemente): dopasowywanie interwencji do stadium zmiany,
13.30-14.30: przerwa obiadowa,
RSA – ćwiczenia praktyczne w podgrupach lub na forum grupy,
Podsumowanie warsztatów, zakończenie.