ZESPÓŁ TRENERÓW

Poznaj nas bliżej!

Dr med. Mariusz Wirga

Lekarz psychiatra, psychoonkolog. Od 1992 roku najbliższy współpracownik Maxie C. Maultsby’ego, twórcy Racjonalnej Terapii Zachowania. Trener RTZ i Terapii Simontonowskiej. Obecnie dyrektor medyczny onkologii psychospołecznej w Todd Cancer Institute w Long Beach w Kalifornii (USA), gdzie prowadzi terapię i szkolenia z zakresu RTZ oraz Terapii Simontonowskiej w ramach autorskiego programu Beat The Odds®.

Dr Ewa Wojtyna

Lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, trener Racjonalnej Terapii Zachowania, terapeuta i trener Terapii Simontonowskiej. Naukowo związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Psychoterapeutycznie pracuje przede wszystkim z osobami chorymi na nowotwory, zespoły bólowe, problemy psychosomatyczne oraz na inne przewlekłe choroby związane ze znacznym obniżeniem jakości życia.

Dr Maciej Skibiński

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener RTZ, terapeuta i trener Terapii Simontonowskiej. Pracuje w placówkach terapii uzależnień, oddziałach szpitalnych – zakaźnym, wewnętrznym i hematologii, prowadzi także  praktykę prywatną.

Mgr Iwona Nawara

Psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychotraumatolog, trener RTZ,  terapeuta i trener Terapii Simontonowskiej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pomysłodawca i współtwórca Centrum Psychoonkologii UNICORN.

Mgr Agnieszka Hottowy

Psycholog, trener RTZ, redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (2013);  redaktor merytoryczny i naukowy nowego wydania podręcznika do samopomocy „ABC twoich emocji” (2019). Prowadzi szkolenia i pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą.