RTZ STACJONARNIE

RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA  – poziom podstawowy

SZKOLENIE  STACJONARNE

Prowadzenie: Iwona Nawara

Terminy i miejsce szkolenia: 

05-06.11.2022 Warszawa

10-11.12.2022 Gdańsk

Szkolenie odbywa się każdego dnia w godzinach: 08:30 – 15.30

Na szkolenie zapraszam każdego, kto chciałby:
– zrozumieć mechanizm powstawania emocji, nauczyć się rozpoznawać go u siebie i nim kierować,
– dowiedzieć się jak zmieniać niezdrowe nawyki emocjonalne,
– nauczyć się wprowadzać trwałą, zdrową zmianę w jakości życia,
– poznać sposób na kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu osobistym i zawodowym,
– dowiedzieć się o zastosowaniu technik Racjonalnej Terapii Zachowania w terapii, pomocy psychologicznej, coachingu czy zarządzaniu ludźmi.

Plan szkolenia:

  1. Podstawy, źródła i założenia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).
  2. Zdrowe myślenie.
  3. Zdrowa semantyka.
  4. Praca z przekonaniami.
  5. Racjonalna samoanaliza.
  6. Racjonalna wyobraźnia emocjonalna.
  7. Zastosowanie RTZ w pracy grupowej.
  8. Praktyczne zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów np. lęk, złość, niskie poczucie wartości, poczucie winy, poważna choroba somatyczna, wypalenie zawodowe i inne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami biznesowymi, a także wychowaniem i szkolnictwem. 

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter interaktywny: pokazuje przebieg prawdziwej pracy z klientem czy pacjentem, a nie tylko zapoznaje z teorią i zapisem technik! Będzie prowadzone w formie warsztatowej w małej grupie, która jest bardziej efektywna i pozwala na natychmiastowe stosowanie i ćwiczenie zdobytej wiedzy. Nacisk podczas szkolenia zostanie położony na zdobycie praktycznych umiejętności, które uczestnik będzie mógł od razu wykorzystać w swoim codziennym życiu i pracy zawodowej.

Formy pracy warsztatowej: mini wykłady, bezpośrednia praca trenera z przekonaniami uczestników, dyskusja grupowa, case study, praca zadaniowa samodzielna i w małych grupach, sesje pytań i odpowiedzi. 

Korzyści dla uczestnika:

– Nauczysz się samodzielnego stosowania technik RTZ – RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki,
– Zdobędziesz wiedzę pozwalającą zidentyfikować wpływ przekonań na emocje oraz nauczysz się jak reagować adekwatnie do sytuacji,
– Nauczysz się zmieniać ograniczające przekonania,
– Dowiesz się czym różni się pozytywne myślenie od zdrowego myślenia,
– Poprawisz jakość swojego życia.

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie jest zorganizowane w wymiarze 16 godzin szkoleniowych w ciągu dwóch dni. Każdy uczestnik otrzyma: materiały szkoleniowe, książkę  „ABC Twoich Emocji” Maxie C. Maultsby Jr., Mariusz Wirga, Michael De Bernardi a także certyfikat ukończenia szkolenia. Kurs podstawowy Racjonalnej Terapii Zachowania jest elementem procesu certyfikacji na terapeutę Terapii Simontonowskiej. Organizator zapewnia przerwy kawowe.

Koszt szkolenia: 1450 zł

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu – PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI TERMINARZ

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji – napisz wiadomość e-mail do trenera iwona.nawara@gmail.com