OFERTA

Dla kogo?

Na szkolenia zapraszamy:

każdego, kto chce podnieść jakość swojego życia emocjonalnego i nauczyć się skutecznego sposobu radzenia sobie ze stresem codziennym, rodzinnym, społecznym czy zawodowym,

psychologów i terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, interwentów kryzysowych, opiekunów, kuratorów sądowych, policjantów, strażaków i duchownych – czyli osoby, które pomagają innym w radzeniu sobie z życiem w sferze emocjonalnej i przechodzeniu przez kryzysy,

osoby pracujące w biznesie i coachingu dla których zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych klientów stanowi kluczową kwestię w poprawie wyników ekonomicznych oraz wizerunkowych firmy,

osoby budujące relacje z klientami, których podstawą jest zaufanie i wiarygodność,

lekarzy i pracowników służby zdrowia oraz osoby pracujące z chorującymi, które chcą zapobiegać wypaleniu zawodowemu lub mu przeciwdziałać,   a także w zdrowy sposób rozwijać relacje w procesie leczenia,

– zarządzających zasobami ludzkimi (dyrektorów, kierowników oraz pracowników działów HR), którzy zajmują się tematami: motywowania pracowników, relacji w firmie, rozwiązywania konfliktów, a także przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, 

studentów takich kierunków jak: psychologia, medycyna, pedagogika, resocjalizacja, socjologia i pokrewnych.

Rodzaje szkoleń:

– RTZ  – poziom podstawowy (stacjonarnie lub online)

– RTZ – warsztaty doskonalące (stacjonarnie lub online)

oraz

– SUPERWIZJE indywidualne lub grupowe (stacjonarnie lub online)

– SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE