RTZ DOSKONALENIE

RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA – warsztaty doskonalące

SZKOLENIE  ONLINE

PROWADZĄCA: Agnieszka Hottowy

TERMIN: 27-29 września 2024

Przewidywany harmonogram zajęć:
– w piątek 18-19.30
– w sobotę i niedzielę: 10-16 (z godzinną przerwą obiadową około 13.15/13.30)

ORGANIZATOR: Pracownia RTZ
ZAPISY: pracowniartz@gmail.com lub pod nr 503-094-897.

W miarę możliwości, przy zgłoszeniach mailowych prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego. W przypadku pytań merytorycznych do trenerki, prosimy dzwonić pod numer telefonu: 600-618-576

TEMATYKA: Warsztaty przeznaczone są dla absolwentów szkoleń podstawowych z RTZ oraz osób, które w inny sposób zapoznały się z podstawowymi założeniami i technikami Racjonalnej Terapii Zachowania (np. w ramach studiów, szkół podyplomowych itd).

Program zajęć dostosowywany jest do potrzeb konkretnej grupy i zazwyczaj obejmuje:
– praktyczne ćwiczenia RSA oraz analizy behawioralnej w podgrupach (ze wsparciem prowadzącej) i/ lub na forum grupy jako całości,
– wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się podczas praktykowania RTZ (możliwa jest również grupowa superwizja),
– dodatkowe, szczegółowe zagadnienia i techniki interesujące uczestników.

Podczas ćwiczeń pracujemy zwykle nad rzeczywistymi nawykami uczestników (zamiast „odgrywania ról” i pracy nad hipotetycznymi tematami). Dzięki temu możemy skorzystać z rzeczywistych zasobów członków grupy oraz odwołać się do ich autentycznych potrzeb.
Od uczestników nie wymaga się doświadczenia w pracy z klientami. Istotna jest natomiast znajomość modelu ABCD Emocji, Pięciu Zasad Zdrowego Myślenia oraz schematu Racjonalnej Samoanalizy (RSA). Przed ćwiczeniami, uczestnicy otrzymają formularze RSA i analizy behawioralnej do wypełniania.

LICZBA GODZIN: 14 godzin dydaktycznych (nie licząc przerw).

PLATFORMA: ZOOM (uczestnicy otrzymują na około godzinę przed zajęciami link do logowania; w przypadku osób, które dotąd nie korzystały z Zooma, potrzebna będzie bezpłatna rejestracja na platformie – szczegóły zostaną wysłane uczestnikom drogą mailową). W miarę możliwości prosimy o udział w zajęciach z kamerą, chociaż nie jest to warunek uczestnictwa.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają dostęp do najnowszej wersji materiałów ze szkolenia RTZ I (ok. 400 stron w formie elektronicznej – tylko na użytek własny) oraz formularze do pracy z klientami w formie plików word i pdf.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują na maila skan podpisanego przez trenerkę i podbitego certyfikatu uczestnictwa. Możliwe jest także wysłanie dyplomu pocztą za dodatkowa opłatą w wysokości 35 zł (wysyłka listem zwykłym, w kopercie bąbelkowej z usztywnieniem). W takim wypadku prosimy o podanie w mailu adresu do wysyłki. Prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby przed wystawieniem dyplomów (czyli najpóźniej we wtorek po szkoleniu), ponieważ wydruki dyplomów przeznaczonych do wysyłki zamawiamy na grubszym papierze. W kwestii kosztów ewentualnej wysyłki zaświadczenia listem poleconym lub za granicę, prosimy o kontakt mailowy.

Na indywidualne zamówienie, w cenie 20 zł istnieje możliwość wystawienia dodatkowo dyplomu w języku angielskim (profesjonalne tłumaczenie wg wzoru stosowanego w krajach anglojęzycznych).

KOSZT UCZESTNICTWA: cena regularna to 620 zł, a dla studentów studiów dziennych 520 zł (zniżka nie obejmuje uczestników innych rodzajów studiów, np. wieczorowych, podyplomowych itd.)

Osoby, które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach RTZ I lub warsztatach doskonalących u Agnieszki Hottowy, otrzymują zniżkę w wysokości 60 zł. W przypadku studentów zniżki sumują się.

Rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 170 zł. Prosimy o przemyślane wpłaty – zaliczka jest bezzwrotna, jednak w razie nieobecności na szkoleniu można ją wykorzystać w innym terminie. W przypadku, gdyby z przyczyn losowych szkolenie się nie odbyło, zaliczki i pozostałe wpłaty zostaną zwrócone. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem. W przypadku nadmiaru chętnych na szkolenie, niedokonanie opłaty w wymienionym terminie wiąże się z możliwością utraty miejsca na rzecz osoby z listy rezerwowej.

Dane do przelewu:
Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy
ul. Czysta 35/12 43-100 Tychy
Nr konta: 50 1750 0012 0000 0000 3069 4465
Tytuł: warsztaty doskonalące RTZ, data, imię i nazwisko uczestnika/ uczestniczki

FAKTURY: osoby, które chcą faktury, prosimy o podawanie danych przy zapisie lub bezpośrednio po dokonaniu wpłaty. Faktury są wysyłane na maila. Wysłanie wersji papierowej listem poleconym wiąże się z dopłatą do ceny szkolenia w wysokości 10 zł. Uwaga: firma nie jest płatnikiem VAT i wystawia faktury nie-VATowskie.