RTZ STACJONARNIE

RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA  – poziom podstawowy

SZKOLENIE  STACJONARNE

Prowadzenie: Iwona Nawara

Miejsca i terminy:

16 – 17 grudnia 2023 – Warszawa

8.30 – 15.00

25 – 26 listopada 2023 – Kraków

8.30 – 15.00

Na szkolenie zapraszam każdego, kto chciałby:
– zrozumieć mechanizm powstawania emocji, nauczyć się rozpoznawać go u siebie i nim kierować,
– dowiedzieć się jak zmieniać niezdrowe nawyki emocjonalne,
– nauczyć się wprowadzać trwałą, zdrową zmianę w jakości życia,
– poznać sposób na kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu osobistym i zawodowym,
– dowiedzieć się o zastosowaniu technik Racjonalnej Terapii Zachowania w terapii, pomocy psychologicznej, coachingu czy zarządzaniu ludźmi.

Plan szkolenia:

  1. Podstawy, źródła i założenia Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).
  2. Model ABC emocji.
  3. Powstawanie nawyków myślowych.
  4. Koncepcja zdrowego myślenia.
  5. Zdrowa semantyka.
  6. Technika Pracy z Przekonaniami.
  7. Racjonalna samoanaliza.
  8. Racjonalna wyobraźnia emocjonalna.
  9. Zastosowanie RTZ w pracy grupowej.
  10. Praktyczne zastosowanie RTZ w różnych obszarach np. lęk, złość, niskie poczucie wartości, poczucie winy, poważna choroba somatyczna, wypalenie zawodowe i inne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami biznesowymi, a także wychowaniem i szkolnictwem. 

Metody pracy:

Szkolenie ma charakter interaktywny: pokazuje przebieg realnej pracy z klientem czy pacjentem, a nie tylko zapoznaje z teorią i zapisem technik! Będzie prowadzone w formie warsztatowej w małej grupie, która jest bardziej efektywna i pozwala na natychmiastowe stosowanie i ćwiczenie zdobytej wiedzy. Nacisk podczas szkolenia zostanie położony na zdobycie praktycznych umiejętności, które uczestnik będzie mógł od razu wykorzystać w swoim codziennym życiu i pracy zawodowej.

Formy pracy warsztatowej: mini wykłady, bezpośrednia praca trenera z przekonaniami uczestników, dyskusja grupowa, case study, praca zadaniowa samodzielna i w małych grupach, sesje pytań i odpowiedzi. 

Korzyści dla uczestnika:

– Nauczysz się samodzielnego stosowania technik RTZ – RSA, RWE, model Zasad Zdrowego Myślenia, model Zdrowej Semantyki,
– Zdobędziesz wiedzę pozwalającą zidentyfikować wpływ przekonań na emocje oraz nauczysz się jak reagować adekwatnie do sytuacji,
– Nauczysz się zmieniać ograniczające przekonania,
– Dowiesz się czym różni się pozytywne myślenie od zdrowego myślenia,
– Poprawisz jakość swojego życia.

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie jest zorganizowane w wymiarze 16 godzin szkoleniowych w ciągu dwóch dni (szkolenie odbywa się w godzinach 8.30 – 15.00 każdego dnia).

Każdy uczestnik otrzyma:

_materiały szkoleniowe (skrypt, formularze, materiały do pracy ze sobą i klientami)

_ książkę  „ABC Twoich Emocji” Maxie C. Maultsby Jr., Mariusz Wirga, Michael De Bernardi

_ certyfikat ukończenia szkolenia.

Kurs podstawowy Racjonalnej Terapii Zachowania jest elementem procesu certyfikacji na terapeutę Terapii Simontonowskiej.

Organizator zapewnia przerwy kawowe.

Koszt szkolenia: 1450 zł

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu – napisz do trenera iwona.nawara@gmail.com

Terminy powyżej lub w zakładce TERMINARZ

Jeśli wolisz porozmawiać – zadzwoń 604 43 42 16